Stafmedewerker netwerkcoördinatie

Overleg Kunstenorganisaties (oKo) is de belangenbehartiger en werkgeversfederatie van 210 professionele organisaties uit het brede kunstenveld in Vlaanderen en Brussel. Al meer dan 25 jaar sensibiliseert oKo beleidsmakers, betrokken actoren en publiek voor het belang van kunsten in de samenleving. oKo is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor overheden voor technisch-juridische materie en voor alle aspecten van het (kunsten)beleid. oKo gaat daarnaast een constructieve dialoog aan met de vakorganisaties, om samen een optimaal arbeidsklimaat te bereiken. Verder biedt oKo zijn leden managementondersteuning aan. De motor van oKo is een optimaal functionerend leden-netwerk.

  • Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 30/10/2018

Over deze job

Doel van de functie is om oKo als ledennetwerk optimaal te laten functioneren. Daartoe maak jij, in nauwe samenwerking met de algemeen directeur, het oKo-team en de oKo-leden een concreet strategisch actieplan op waarbij jij in eerste instantie verantwoordelijk bent voor de implementatie en de uitvoering ervan. Het gaat onder andere over de volgende taken:

  • Je staat onze leden bij en geeft hen advies over thema’s die hun zakelijke realiteit dagelijks bepalen. Daarvoor kan je terugvallen op de sterke expertise van je collega’s.
  • Je faciliteert inspraak en betrokkenheid van onze leden. Het oKo-netwerk komt samen in elf disciplinaire werkgroepen. Daarnaast ontmoeten onze leden elkaar in thematische focusgroepen, waarin we het hebben over thema’s als taxshelter of kunst en jeugd. Bovendien organiseren we geregeld infosessies en workshops. Twee maal per jaar komt het volledige oKo-netwerk samen op de algemene vergadering.
  • OKo ondersteunt kunstenorganisaties bij hun professionalisering. Jij leidt dat in goede banen.
  • Geen oKo zonder tevreden kunstenorganisaties. Jij draagt zorg voor onze leden.

Bijkomende info

Gepost op 2018-10-09