Supervisor kostuumatelier

Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen vormen samen Kunsthuis. Kunsthuis brengt de grote klassieke werken uit het opera- en balletrepertoire en nieuwe creaties op een maatschappelijk relevante, actuele en kwaliteitsvolle manier, voor een zo ruim mogelijk publiek. Alle operaproducties zijn te zien in de eigen huizen in Antwerpen en Gent, de balletvoorstellingen over heel Vlaanderen en Europa.

 • Kunsthuis, Antwerpen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 24/5/2018

Over deze job

Als Supervisor ben je verantwoordelijk voor het organiseren, coördineren en opvolgen van de aanmaak van de kostuum voor de jou toegewezen producties, teneinde een kwaliteitsvolle en artistiek technische uitwerking van de kostuums te garanderen, binnen de door de technische directie vooropgestelde doelstellingen van tijd en budget. Je rapporteert aan de Teamleader Kostuum/Kap&Grime.

 • Bestuderen en bespreken van het ontwerp met de ontwerper teneinde de concrete realisatie van het ontwerp zo nauw mogelijk aan te laten sluiten bij de visie van de ontwerper.
 • In overleg met de ontwerper, Diensthoofd Kostuumatelier ballet, Coördinator Kostuumatelier, de Coupeurs  en andere diensten, uitwerken van het technisch kostuumproductieproces (bestuderen, zoeken en kiezen van stoffen en materialen, zoeken naar een compromis tussen het artistieke en het effectief haalbare, aanbevelingen doen  …)
 • Opstellen, beheren en opvolgen  budget; onderhandelen op financiële meetings met ontwerpers
 • In overleg met het Diensthoofd Kostuumatelier Ballet en de Coördinator Kostuumatelier, plannen van de aanmaak van de kostuums.
 • Archiveren van kostuumproducties (opmaken en aanpassen van kostuumfiches, aanmaken fotoarchief en kostuumbijbel voor de toegewezen producties …).
 • Mede beheren en organiseren van de kostuums & stock (indelen en uitzoeken van bestaande kostuums van huurproducties, beschikbaar maken van de stock aan ontwerpers, voorbereiden kostuums voor verhuur …).
 • In samenwerking met de Coördinator Kostuumatelier:  organiseren, plannen en begeleiden van de activiteiten van de medewerkers van het kostuumatelier (controle afgewerkte stukken, toezicht houden op kostuumaanpassingen, opstellen instructiefiches, opstellen naai-instructies ..)
 • Continu communicatie met  de ontwerpers, andere ateliers, coördinator kostuumatelier, balletmeesters, verantwoordelijke kleedsters en planners omtrent de werkzaamheden teneinde een efficiënte atelierwerking te garanderen.
 • Motiveren van de medewerkers teneinde de competenties, vaardigheden en knowhow optimaal te benutten en als een goed functionerende afdeling te werken.
 • Toezien op een ordelijke en veilige werkomgeving

Bijkomende info

Gepost op 2018-05-10