Technisch directeur

Vertrekkend vanuit de onweerstaanbare kracht van muziek, theater en dans, gaat Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen dagelijks met een team van meer dan 380 vaste medewerkers aan de slag. Samen brengen we de grote werken uit de opera, ballet- en dansgeschiedenis tot leven alsook hedendaagse creaties en te herontdekken meesterwerken. Onze opdracht: ons publiek ontroeren, inspireren, laten genieten van schoonheid en aanzetten tot reflectie.

 • Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen, Antwerpen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 19/8/2018

Over deze job

De Technisch Directeur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een lange termijn visie, het managen en coördineren van alle technische activiteiten van Kunsthuis binnen het kader van de beschikbare middelen en in lijn met de visie, missie, strategie en doelstellingen van Opera Ballet Vlaanderen. Hij/zij maakt deel uit van het directiecomité.

 • Ontwikkelen van een coherent(e) en duidelijk(e) korte- en langetermijn visie en beleid voor het technisch departement en dit in overleg met de verschillende andere directies (artistiek, finance, planning …). 
 • Toezien op en faciliteren van een optimale technische ondersteuning van (externe) artistieke teams teneinde de artistieke ambities van het huis te realiseren. 
 • In samenwerking met de diensthoofden en de productie-unit, zorgen voor een optimale planning, budgettering en uitvoering van alle opera- en balletproducties, concerten, dramaturgische en educatieve projecten. 
 • Opstellen, beheren en monitoren van het budget en de algemene planning voor de technische afdelingen.
 • Toezien op een kwalitatieve technische ondersteuning en coördinatie van de touring-activiteiten. 
 • Verantwoordelijk voor de optimale aanwending van de beschikbare middelen. 
 • Verantwoordelijk voor het onderhoud van de theatertechnische infrastructuur.
 • Advies verlenen bij belangrijke investeringen, aankopen en structurele verbouwingen zodat de organisatie een optimale technische infrastructuur ter beschikking heeft.
 • Verantwoordelijk voor de algemene organisatie van het departement.
 • Organiseren, coördineren, coachen, begeleiden en evalueren van de direct reports binnen de technische afdeling.
 • Opvolgen van evoluties in de theatertechnische wereld en hierop anticiperen. 
 • Substantiële bijdrage aan het goed functioneren van het directiecomité, actief lid Ondernemingsraad en CPBW.
 • Opbouwen, beheren en verbeteren van de interne en externe relaties van de organisatie en haar vertegenwoordigen ten overstaan van interne en externe partijen. 
 • In nauw overleg met de preventiedienst en HR, verantwoordelijk voor het garanderen van een veilige werkomgeving die voldoet aan alle normen inzake veiligheid en welzijn van medewerkers.

Bijkomende info

Gepost op 2018-06-18