Trajectbegeleider religieus erfgoed

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) is het door de Vlaamse overheid erkende expertisecentrum voor het religieus erfgoed in Vlaanderen. Het CRKC is gevestigd in de Abdij van Park in Leuven en zet zich sinds zijn oprichting in 1997 in voor het behoud, het beheer en de valorisatie van roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed.

 • Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC), Heverlee
 • Type: Freelance
 • Deadline: 1/7/2018

Over deze job

U staat in voor de trajectbegeleiding bij de opmaak en/of implementatie van kerkenbeleidsplannen in Vlaamse gemeenten en parochies en/of toekomstplannen voor kloosters, in opdracht van het CRKC.

 • het maken van afspraken en het onderhouden van de communicatie met de opdrachtgevers (gemeente- en kerkbesturen en/of kloostergemeenschappen);
 • het organiseren en leiden van overleg met kleine en grote groepen;
 • het opzetten van participatiemomenten;
 • het in situ verzamelen en de analyse van gegevens over roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed;
 • het uitwerken van langetermijnvisies/haalbaarheidsstudies voor de valorisatie, nevenbestemming of herbestemming van een onroerend religieuserfgoedsite;
 • en/of het meer gedetailleerd uitwerken van een financieel/management plan voor de beoogde doelstelling van de kerk, het klooster en/of de ruimere site;
 • en/of het uitwerken van een ontsluitingsplan hoe een kerkgebouw veilig open te stellen (met inbegrip van veiligheidszorg);
 • het verrichten van bijkomend onderzoekswerk (historische context, buurtonderzoek … );
 • het verzamelen van fotomateriaal;
 • het verwerken van de gegevens volgens de richtlijnen van het CRKC;
 • redactie van kerkenbeleidsplannen, visienota’s onroerend religieus erfgoed en verslagen;
 • opvolging administratieve dossiers.

Bijkomende info

Gepost op 2018-05-31