Zakelijk beleidsmedewerker

Vlamo overkoepelt, als erkende landelijke organisatie voor instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen, meer dan 1200 amateurmuziekverenigingen. Het gaat vooral om harmonie– en fanfareorkesten, maar ook om brass– en bigbands, symfonische orkesten, blaaskapellen, drum– en percussiegroepen, showkorpsen, majo-twirls, accordeon– en mandolinegroepen en tal van andere ensembles. Vlamo wil de instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen laten bloeien. Die missie is divers. Enerzijds is er een artistiek aspect: het centraal plaatsen van goede, actuele en originele muziek. Anderzijds is er een menselijk aspect: muziekbeoefening in orkestverband betekent dat een zeer heterogene groep mensen met een verschillende sociale achtergrond en (muzikale) opleiding samenwerkt. Vlamo helpt om die noodzakelijke samenwerking mogelijk te maken. Tenslotte verleent Vlamo ondersteuning op bestuurlijk vlak: bijvoorbeeld inzake jeugdbeleid, rekrutering, concerten, beheer van een vereniging, boekhouding, enz.

  • Vlamo vzw, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 30/5/2018

Over deze job

Vlamo is op zoek naar een gemotiveerde, positief ingestelde beleidsmedewerker. De beleidsmedewerker zal heel nauw samenwerken met de algemeen directeur en het team van beleidsmedewerkers en is verantwoordelijk voor het zakelijk beheer, waarbij een professionele, nauwkeurige, enthousiaste, communicatieve en creatieve ingesteldheid belangrijk zijn. Het is belangrijk dat de nieuwe medewerker interesse heeft in beleid en sterke redactionele vaardigheden heeft.

Bijkomende info

Gepost op 2018-05-04