Zakelijk coördinator

Nosta is een jonge muziekclub in Opwijk met een uitgebreid aanbod aan concerten en omkaderende activiteiten. We zijn aangesloten bij het Clubcircuit en willen ons profileren als een gedurfde speler met een gevarieerd muzikaal aanbod.

 • Nosta vzw, Opwijk
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 18/8/2018

Over deze job

Als coördinator ben je eindverantwoordelijk voor de financiële en beleidsmatige onderdelen van de werking, in nauw overleg met de programmator.

 • De integrale werking van Nosta ondersteunt en zorgt voor een professionele omkadering.
 • Een coherente, duidelijke visie en beleid ontwikkelt , dit zowel op lange als op korte termijn, i.s.m. de raad van bestuur.
 • Subsidiedossiers kan opstellen en uitvoeren.
 • Actief op zoek gaat naar sponsoring en samenwerkingsverbanden.
 • Verantwoordelijkheid draagt voor de administratieve en financiële werking
 • Nosta uitdraagt naar derden (overheden, sector, media, de buurt, sponsors …) en de belangen van de organisatie verdedigt.
 • Het personeelsbeleid verzorgt (aansturen, opleiden, plannen van overleg, …).
 • Affiniteit heeft met jeugdwerk. Nosta deelt een infrastructuur met jeugdhuis Nijdrop en de medewerkers van beide organisaties werken nauw samen.

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-17