Assistent-stagiair

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) is een Belgische federale wetenschappelijke instelling. Het maakt deel uit van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. Het KIK heeft als opdracht het culturele erfgoed van ons land te documenteren (o.a. door middel van het opmaken van een wetenschappelijke fotografische inventaris), te bestuderen (expertises en wetenschappelijke analyses) en te conserveren/restaureren, en dat alles in een breed perspectief van duurzame ontwikkeling. Het voert gericht interdisciplinair spitsonderzoek uit op de in het erfgoed gebruikte materialen en technieken en tevens op de producten voor en de methodes van conservatie-restauratie. Het valoriseert en verspreidt de wetenschappelijke, fotografische en technische documentatie en data, alsook de uitzonderlijke kennis in deze domeinen.

  • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), Brussel
  • Type: Voltijds

Over deze job

Je staat in voor het volledige beheer (online en offline) van de steeds aangroeiende wetenschappelijke inventarissen en archieven (een fotografische inventaris van meer dan 1 miljoen negatieven, meer dan 18.000 interventiedossiers, institutioneel archief, laboanalyses, …) van het cultureel erfgoed van ons land. Een groot deel van deze informatie is beschikbaar via de bestaande database BALaT. Je staat in voor het invoeren en beheren van wetenschappelijke en administratieve gegevens in Adlib Museum Xplus, het gebruikte content management systeem van het KIK, en het gebruik van andere information management tools. Je staat in voor samenwerking in het bredere interdisciplinaire kader van het KIK, met de collega’s van de laboratoria en de conservatie-restauratie ateliers, de kunsthistorici van de inventaris, het Studiecentrum Vlaamse Primitieven, de fotografische dienst en uiteraard de ICT-dienst. Je bent een vlotte gebruiker van archieven, wetenschappelijke bibliotheken en documentatiecentra en van hun online databanken. Je staat in voor de opvolging en het beheer van lopend onderzoek naar meertalige thesauri, (internationale) standaarden, bestandsformaten, procedures, interoperabiliteit en digitaliseringstechnologieën die gebruikt worden in hedendaags kunsthistorisch onderzoek (Digital Art History). De resultaten van je onderzoek publiceer je in wetenschappelijke tijdschriften en stel je voor op (inter)nationale bijeenkomsten. Je voert wetenschappelijk onderzoek uit in verband met een specifiek domein, thema of periode van de kunstgeschiedenis van ons land, zoals textiel, muurschilderingen, beeldhouwkunst, grafische kunsten (inclusief fotografie), profane en christelijke iconografie, kunst uit de 19de en eerste helft van de twintigste eeuw, archeologie… Ook de resultaten van dit onderzoek publiceer je in wetenschappelijke tijdschriften en stel je voor op (inter)nationale bijeenkomsten.

Bijkomende info

Gepost op 2018-10-29