Cultuurbeleidscoördinator

 • Gemeente Sint-Gillis, Sint-Gillis
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 19/1/2019

Over deze job

 • U coördineert de werking van de Adviesraad Cultuur en organiseert overleg, inspraak en beleidsparticipatie in het kader van het participatietraject (cultuurbeleidsplan). Dit gebeurt in samenwerking met Pianofabriek en de gemeentelijke bibliotheek.
 • U zorgt voor een terugkoppeling van deze momenten en zet de informatie om in het nieuwe cultuurbeleidsplan 2020-2025.
 • U bereidt uw vergaderingen voor en organiseert de ontmoetingen met de adviesraad Cultuur welk instaat voor advisering van het cultuurbeleid. Deze vergaderingen dienen als klankbord in uw participatietraject.
 • U ondersteunt het project Bathroom Singers in het kader van “Lokale helden” in samenwerking met Pianofabriek op 26 april 2019.
 • U volgt de lopende projecten op, gaat naar vergaderingen van de “groupe culture” van het OCMW, SuperVliegSuperMouche, stuurgroep Pianofabriek, …
 • U participeert aan het gewestelijke cultuurbeleidscoördinatorenoverleg en breidt het cultuurnetwerk uit.
 • U volgt heel het traject van de projectsubsidieoproep op in samenwerking met de brede school coördinator.
 • U verzorgt de administratieve handelingen verbonden aan uw functie.
 • U legt de nodige contacten met andere gemeentelijke diensten om uw projecten vlot te laten verlopen (bv. het organiseren van evenementen in publieke ruimte,…).
 • U koppelt op regelmatige basis terug met het diensthoofd en zorgt voor een goede administratieve opvolging in samenwerking met de administratieve medewerker.

Bijkomende info

Gepost op 2018-12-19