Diensthoofd belichting en videoprojectie

De Munt is het federale operahuis in het hart van de hoofdstad van Europa dat internationaal gerenommeerde operaproducties, dansvoorstellingen en concerten realiseert en programmeert.

 • De Munt, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 30/1/2019

Over deze job

Als diensthoofd belichting en videoprojectie ben je, binnen het technisch departement, verantwoordelijk voor het goede verloop en de planning van de activiteiten van de dienst, en dit zowel op korte als op lange termijn. In deze functie fungeer je ook als expert binnen je vakdomein zowel binnen de organisatie als naar buiten toe.

 • Je plant, beheert en doet de opvolging van zowel de wekelijkse als de lange termijnplanning van de ploeg;
 • Je leidt, ondersteunt, motiveert en ontwikkelt je team;
 • Je plant, organiseert, realiseert en doet de opvolging van de verschillende activiteiten van de dienst;
 • Je werkt de budgetten van de dienst uit, verzekert de opvolging ervan en signaleert eventuele afwijkingen aan de technisch directeur;
 • Je ondersteunt en adviseert de interne en externe betrokken partijen (oa de lichtontwerper, videast…) en overlegt en wisselt de nodige informatie met hen uit;
 • Je verzekert en onderhoudt een goede communicatie met alle bij de belichtingsactiviteiten betrokken partijen;
 • Je ziet toe op het goede beheer en het onderhoud van de materiaalreserve en de belichtings-en videoapparatuur en dit in nauwe samenwerking met de dienst geluid & video;
 • Je zorgt voor de verdere ontwikkeling van de belichtingsinfrastructuur van het theater;
 • Je respecteert de veiligheidsvoorschriften inzake materiaal en personen;
 • Je fungeert als productieverantwoordelijke belichting voor een aantal specifieke projecten.

Bijkomende info

Gepost op 2018-12-17