Directeur dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie

De Stad Gent werkt met meer dan 4.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad.

  • Stad Gent, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 29/1/2019

Over deze job

Je staat aan het hoofd van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent. Deze dienst wordt een nieuw samengestelde dienst vanuit het samengaan van de Dienst Monumentenzorg en Architectuur en de Dienst Stadsarcheologie Gent. Je staat in voor de coördinatie van de dienst en coacht en motiveert je medewerkers. De beide teams van de dienst hebben een eigen vrij op zichzelf staande inhoudelijke en operationele werking en zijn bevolkt met ‘professionals’ met erkende expertise en specialisatie. Van jou wordt verwacht dat je de teams en medewerkers ruimte geeft om hun (operationele) autonomie op te nemen en dat je de teams kan uitdagen in hun (beleidsvoorbereidend) werk.

Bijkomende info

Gepost op 2018-12-14