Hoofd secretariaatspersoneel

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De raad draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie over Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hij volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven.

  • Vlaamse overheid - Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 21/12/2018

Over deze job

Het hoofd van het secretariaatspersoneel adviseert, coördineert en ondersteunt zowel inhoudelijk als administratief de werkzaamheden van de Adviesraad teneinde de Raad in staat te stellen op een efficiënte manier de opdrachten, in decreet vastgelegd, uit te voeren.

Bijkomende info

Gepost op 2018-11-23