Operationeel directeur

Het Koninklijk Belgisch Filmarchief is een Stichting van openbaar nut waarvan de diverse opdrachten vervuld worden door een team van zestig personeelsleden. De instelling staat in voor het bewaren en restaureren van een uniek filmisch erfgoed toegankelijk voor het publiek. Haar activiteiten beantwoorden aan culturele, wetenschappelijke en educatieve doeleinden: permanente historische tentoonstelling en filmprogrammatie, schoolactiviteiten, cursussen en seminaries, publicaties en dvd-uitgaven, uitgebreid documentatiecentrum.

  • Koninklijk Belgisch Filmarchief, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 29/11/2018

Over deze job

De operationeel directeur ressorteert rechtstreeks onder de Algemene directie die bestaat uit de Directeur-conservator en de Adjunct-directeur. De operationeel directeur schept voorwaarden voor het optimaal realiseren van de artistieke en strategische plannen van de Algemene directie en de Raad van bestuur. Hij/zij maakt deel uit van het managementteam van de organisatie. Hij/zij zet samen met de Algemene directie de beleidslijnen op vlak van algemene bedrijfsvoering uit en vertaalt deze naar een krachtig zakelijk beleid van waaruit de organisatie verder kan groeien. Hij/zij operationaliseert dit beleid op korte, middellange en lange termijn en schept zo de best mogelijke voorwaarden voor de realisatie van de artistiek-inhoudelijke en strategische plannen. Zijn/haar verantwoordelijkheid situeert zich hierbij grotendeels op drie vlakken:

  • het algemeen zakelijk beleid (administratie, financiĆ«n, contractbeheer, subsidiebeheer, aanbestedingen, inkomsten- en fondsenwerving, …)
  • het personeelsbeleid
  • het beleid en beheer op vlak van logistiek, IT en gebouwen (beheer bestaande gebouwen en immobiliĆ«nprojecten)

Bijkomende info

Gepost op 2018-10-17