Projectmanager digitale collecties

VIAA is een jonge organisatie in het Vlaamse media-, cultuur- en erfgoedveld. Wij zorgen voor de digitalisering van audiovisueel materiaal, archiveren digitale media en stellen ze opnieuw ter beschikking van onderwijs, research en het brede publiek.

  • VIAA, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 20/1/2019

Over deze job

Als projectmanager digitale collecties zet je alles op alles voor de veilige bewaring van de digitale audiovisuele collecties van onze partners. Met jouw organisatorische talent ontwikkel je werkbare processen voor de opname van deze digitale collecties in het VIAA-archief. Je zet nieuwe projecten op en waakt over de oplevering van reeds lopende trajecten. Je bewaakt scope en timing en vertaalt de noden van onze partners naar onze werking. Bij de voorbereidende trajecten voor de opname van deze digitale collecties bied je voldoende ondersteuning.

  • Je organiseert vormingsmomenten waarbij onze partners vertrouwd raken met de projectwerking van VIAA. Je licht een aantal tools toe die door onze partners gebruikt zullen worden in dit traject en maakt hen wegwijs in het VIAA-landschap.
  • Je biedt ondersteuning bij het maken van metadataexports uit de bestaande systemen van onze partners.
  • Je biedt ondersteuning bij datacleaning, het verwijderen van dubbels, het uitzetten van een strategie rond collectiebeheer van digitale collecties (nl. het onderscheid maken tussen archiefmasters en werkbestanden)
  • Je bereidt metadatamappings voor met onze partners.
  • Je biedt ondersteuning bij het maken van verschillende inventarissen over de digitale collecties van onze partners aan de hand van de open source-tool, DROID.

Bijkomende info

Gepost op 2018-12-20