Verantwoordelijke communicatie

KAAP wil als jong Vlaams kunstencentrum in Brugge en Oostende een duurzaam kunsttraject ontwikkelen dat inzet op de troef van twee steden. De nieuwe, gelaagde artistieke werking moet vertrekken vanuit deze dieper liggende en duurzame meerwaarde en van daaruit verbindingen leggen naar de multidisciplinaire, internationale kunstenwereld. Met intensieve samenwerkingen en een programma via woord, beeld en klank wil KAAP een belangrijke rol spelen in de publieke dialoog, veel mensen bereiken, verwonderen, inspireren, samenbrengen en de dialoog over kunst openhouden en bruggen slaan tussen verschillende sectoren en tussen verschillende sociale groepen in de samenleving.

  • KAAP, Brugge/Oostende
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 25/11/2018

Over deze job

KAAP wil de communicatiefunctie zo inrichten dat er over de gehele waardenketen van het artistieke proces wordt gecommuniceerd. Verhalen rond co-creatie en participatie binnen ontwikkeling, productie en presentatie hebben een fundamenteel belang binnen onze samenleving en zijn doorslaggevend in het aanscherpen van de KAAP- identiteit. Met communicatie wil KAAP ook doelgroepen bewust maken en aanzetten tot actie. Sensibilisering, stimulatie, bewustmaking, informatie geven en interesse creëren zijn één voor één doelen die KAAP nastreeft. Om die ambities kracht bij te zetten, zoekt KAAP iemand die zich wil inzetten voor:

  • het uitwerken van een communicatiestrategie die van KAAP een sterke referentie maakt voor een breed en veelzijdig publiek op korte en lange termijn
  • voor het ontwikkelen van een visie en strategie richting een doelgericht pers-, promotie-, en communicatiebeleid
  • de uitbouw van een sterk netwerk met pers, sponsors etc
  • de coördinatie van de dagelijkse werking van het communicatieteam
  • het aansturen van interne en externe medewerkers die betrokken zijn bij de communicatieprocessen

Bijkomende info

Gepost op 2018-10-30