Algemeen directeur

Vzw ‘de Rand’ is een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap dat als doel heeft het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel te ondersteunen, in opdracht van de Vlaamse Regering en de provincie Vlaams-Brabant. Binnen deze opdracht exploiteert vzw ’de Rand’ o.m. 7 gemeenschapscentra, voert het een actief taalpromotiebeleid, publiceert het de Randkrant en gemeenschapskranten en coördineert de organisatie het Gordelfestival.

 • vzw 'de Rand', Wemmel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 17/11/2019

Over deze job

 • U ontwikkelt en implementeert een langetermijnvisie op de realisatie van de missie.
 • U maakt een meerjarig beleidsplan op en coördineert de uitvoering ervan.
 • U hebt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van de organisatie en stuurt in het bijzonder de taalpromotiepijler aan.
 • U geeft leiding aan het directie- en stafteam, alsook indirect aan een personeelsploeg van een 65-tal medewerkers, die op zeven locaties werken in de Vlaamse Rand.
 • U bouwt een sterk netwerk uit met partners die de doelstellingen van de organisatie onderschrijven.
 • U hebt geregeld overleg met de bevoegde minister(s), de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, gemeentebesturen en collega’s uit Vlaamse administraties en instellingen.
 • U bent het gezicht van de organisatie naar buiten uit.
 • U rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Bijkomende info

Gepost op 2019-10-09