Algemeen en artistiek coördinator

Het Kaaitheater is van bij de start in 1977 een podium voor hedendaagse dans, theater, performance, muziek en debat, verankerd in Brussel en met de blik op de wereld gericht. Van lokaal tot internationaal, van repertoire tot experiment, van kleine tot grote zaal. Kunstenaars krijgen in het Kaaitheater en in de Kaaistudio’s een parcours op lange termijn. Overtuigd van het belang van kunst in de samenleving, zoeken we deze expliciet op. In de Brusselse kanaalzone, waar de wereldproblematiek in een notendop samenkomt, verbeelden en modelleren kunstenaars de stad van de toekomst.

 • Kaaitheater, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 30/5/2019

Over deze job

 • algemeen beleid
  • Je staat in voor de ontwikkeling en uitvoering van een uitdagende en inspirerende toekomstvisie en bijhorend strategisch beleid voor het Kaaitheater, gedragen door het team en de Raad van Bestuur.
  • Je vertaalt deze visie en strategie in plannen en concrete doelstellingen voor de werking van het Kaaitheater, met oog voor goed bestuur en duurzaamheid.
  • Je begeleidt de teams bij de implementatie en uitvoering van de plannen, alsook bij het evalueren en bijsturen ervan.
  • Je zorgt ervoor dat het zakelijk, het infrastructureel, het artistiek en het communicatief beleid naadloos op elkaar inspelen.
 • artistiek beleid
  • Je ontwikkelt de artistieke visie van het Kaaitheater.
  • Je begeleidt het artistieke team en staat mee in voor het realiseren van de visie in de programmering, rekening houdend met de budgettaire context, de beschikbare infrastructuur en met aandacht voor diversiteit en publiekswerking.
  • Je onderhoudt en bouwt lokale en (inter)nationale samenwerkingen verder uit.
 • werking van de organisatie
  • Je draagt zorgt voor de interne communicatie en bouwt aan een open en participatieve overlegstructuur, bijgestaan door de teamcoördinatoren.
  • Je waakt over het goed functioneren van de organisatie en creëert een veilige ruimte waarbinnen het potentieel van de medewerkers tot zijn recht komt.
  • Je coacht de teamcoördinatoren en teams.
 • samenwerking en representatie
  • Je legt, verzorgt en verdiept contacten met uiteenlopende externe relaties en diverse stakeholders zowel in Brussel, Vlaanderen als internationaal (media, politiek, artistiek, maatschappelijk, financieel, e.a.).
  • Je treedt op als aanspreekpunt van het Kaaitheater.
  • Je communiceert met en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Bijkomende info

Gepost op 2019-05-06