Archivaris

Het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport draagt aan de hand van talrijke en veelzijdige activiteiten bij tot de intellectuele, culturele, artistieke, sociale en fysieke ontspanning van de burgers. De missie van de Dienst Archieven bestaat erin het geheel van de archieven van de Stad Brussel te beheren. Daarbij gaat het niet enkel om het toegankelijk maken van de inhoud van de archieven (sorteren, klasseren, inventaris … ) maar ook om het valoriseren van dit interessante patrimonium (evenementen, tentoonstellingen, publicaties … ).

 • Stad Brussel, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 28/4/2019

Over deze job

Samen met je team waak je erover dat de Stad Brussel voldoet aan de wettelijke verplichtingen op het vlak van openbare archieven. Je staat in voor het duurzaam bewaren van de opgeslagen stukken en de toegankelijkheid ervan naar onderzoekers en het publiek toe. Je deelt je expertise met verschillende stadsdiensten om hen bij te staan in hun documentatiebeheer en de dematerialiseringsprojecten.

 • Je sorteert, klasseert, inventariseert de documenten die in de archieven bewaard worden en maakt ze toegankelijk
 • Je beheert het klassementsplan van de documentatieproductie van de Stad, houdt het up-to-date en verzekert een optimale bewaring van de verschillende stukken
 • Je neemt deel aan het beheer van elektronische documenten en het records management
 • Je coördineert en controleert de archiefoverdrachten van de stadsdiensten
 • Je neemt deel aan dematerialiseringsprogramma’s van de administratie
 • Je neemt deel aan het verzamelen van archieven en aan de noozakelijkheidsanalyse om bepaalde stukken te verwerven
 • Je voert audits uit op de documentatieproductie van de verschillende stadsdiensten
 • Je neemt deel aan de valorisatie van het historisch en documentatiepatrimonium van de Stad en de communicatie hierrond
 • Je verzekert de permanentie in de leeszaal
 • Je volgt de evolutie en reglementeringen net als nieuwe archiveringstechnieken van dichtbij op

Bijkomende info

Gepost op 2019-03-29