Archivaris erfgoedwerking

 • Stad Mechelen, Mechelen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 17/2/2019

Over deze job

 • Algemeen:
  • Je staat de hoofdarchivaris bij in hetbeheer en de organisatie van het Stadsarchief.
  • Je formuleert beleidsvoorstellen en -adviezen binnen het Stadsarchief en zorgt mee voor de voorbereiding en uitvoering van algemene beleidslijnen. Je houdt daarbij rekening met het recente Cultureel Erfgoedbeleid op Vlaams niveau en met de noden van de stedelijke organisatie. 
 • Collectiebeleid
  • Je draagt actief bij tot het verfijnen en afstemmen van het collectiebeleid, zowel intern als met de stedelijke erfgoedpartners (Musea & Erfgoed, Archeologie, Openbare Bibliotheek).
  • Je werkt actief mee aan prospectie, waardering en (her)bestemming van de eigen en te verwerven collecties en deze van specifieke erfgoedgemeenschappen (o.m. voetbalclubs, bevolkingsgroepen van andere origine, beiaardgemeenschap)
  • Digitale ontsluiting en inventarisatie
   • Samen met je collega-archivaris sta je in voor de ordening, inventarisatie en opmaak van nadere toegangen van onverwerkte archiefbestanden. Je beschrijft archieven volgens de ISAD(G)-normen en structureert ze tot een overzichtelijk geheel.
   • Je coördineert de diverse digitaliserings- en ontsluitingsprojecten 
 • Publiekswerking, vrijwilligerswerking en participatie
  • Je staat in voor de coördinatie en opvolging van de leeszaalwerking
  • Je werkt aan de voortdurende verbetering van de toegankelijkheid, zichtbaarheid en promotie van het digitaal informatieaanbod
  • Je zorgt voor de bekendmaking en valorisatie van de archieven door het organiseren en promoten van aangepaste publieksgerichte initiatieven zoals (digitale) tentoonstellingen, lezingen, geleide bezoeken, Erfgoeddagen, enz. Je doet dat zoveel mogelijk in samenwerking met andere diensten van de afdeling Cultureel Erfgoed en Cultuurontwikkeling.
  • Je coördineert de bestaande vrijwilligerswerking en bouwt deze verder uit. Je doet daarbij aan kennisdeling over vrijwilligerswerking met de andere stedelijke erfgoeddiensten van de afdeling Cultureel erfgoed. Je draagt aldus bij tot de optimalisatie van de werking van en een coherent vrijwilligersbeleid binnen deze afdeling.
  • Je streeft ernaar om de participatie van diverse doelgroepen te verhogen en werkt voorstellen daarvoor uit.
  • Regionale werking
   • Je neemt deel aan de werking van het regionale archievenoverleg DYNA’MK (Dynamisch Archiefbeheer Mechelen-Kempen) en neemt eventueel de coördinatie van een werkgroep waar.
   • Je draagt bij tot de verbreding en regionalisering van een deel van het huidige digitale publieksaanbod (beeldbank, genealogische bronnen, digitale Gazet van Mechelen)
   • Je staat in voor de communicatie over de regionale rol van het Stadsarchief naar de partners en naar het publiek 
 • Andere taken en opdrachten:
  • Je ondersteunt je collega-archivaris en de medewerkers waar mogelijk bij andere basistaken rond dienstverlening, wetenschappelijk onderzoek, conservatie en restauratie.

Bijkomende info

Gepost op 2019-01-29