Beleidsmedewerker

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken is de dienstverlenende organisatie van en voor erfgoedbibliotheken. Ze coƶrdineert een expertisenetwerk waarin ontmoeting, open kennisdeling en samenwerking centraal staan. Ze versterkt de professionele en duurzame uitvoering van de verschillende erfgoedfuncties. Zo draagt ze bij tot goed bewaard en vrij toegankelijk bibliothecair erfgoed dat elke burger in onze superdiverse samenleving plezier, kennis, inzicht en inspiratie verschaft.

  • vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken, Antwerpen
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 24/4/2019

Over deze job

  • medewerkers van erfgoedbibliotheken inspireren en faciliteren bij de uitwerking van hun colectiebeleid.
  • het verder afwerken, voortdurend verfijnen en breder uitrollen van bestaande instrumenten zoals de toolbox Waarderen en Collectiewijzer.
  • het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op maat van erfgoedbibliotheken en in overleg met diverse partners en stakeholders.
  • het opzetten en voeren van een goede interne en externe communicatie zodat initiatieven gedragen worden door sector en bestuur.
  • alle initiatieven goed te documenteren en de opgebouwde expertise breed te delen.

Bijkomende info

Gepost op 2019-03-27