Bibliothecaris en leeszaalmedewerker

Het Vlaams Architectuurinstituut is het sectorinstituut voor architectuur. We maken het publiek attent op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, stimuleren het maatschappelijke debat over het ontwerp van gebouwen/steden en verspreiden kennis over architectuur. Sinds 1 januari 2018 beheert het Vlaams Architectuurinstituut een zeer rijke collectie architectuurarchieven en een architectuurbibliotheek die voortdurend aangroeien. De collectie slaat een brug tussen heden, verleden en toekomst van architectuur.

  • Vlaams Architectuurinstituut, Antwerpen
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 14/5/2019

Over deze job

Als bibliothecaris van het VAi ben je verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de bibliotheek. Je coördineert het zakelijke en logistieke beheer, werkt mee aan de aangroei van de bibliotheek en monitort de kwaliteit van de processen. Je registreert in samenwerking met andere collega’s de collectie in het bibliotheeksysteem en neemt hierbij een ondersteunende rol op. Als leeszaalmedewerker voer je samen met het team de leeszaalwerking uit en ondersteun je interne en externe gebruikers bij hun opzoekingen.

Bijkomende info

Gepost op 2019-04-11