Bibliotheekdeskundige

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium werd in 1948 opgericht en is een van de 10 wetenschappelijke instellingen onder de bevoegdheid van de Federale Minister voor Wetenschapsbeleid. Het staat in voor de inventarisatie, wetenschappelijke studie, conservatie en valorisatie van het artistieke en culturele patrimonium van het land, en heeft een opdracht van zowel onderzoek als dienstverlening. Het vormt een uniek instrument voor de ontsluiting van het roerende en onroerende patrimonium van ons land.

 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 20/6/2019

Over deze job

 • Als bibliothecaris in de infotheek beheer je op autonome wijze de verschillende aspecten van de functie van bibliothecaris:
  • Je beheert de collecties van boeken, tijdschriften en andere media (papier en digitaal), om ze optimaal te bewaren en toegankelijk te maken voor de lezers.
  • Je stelt catalografische notities op en controleert de bestaande notities om de catalogus van het KIK te voeden.
  • Je staat in voor het verwerken van de aanwinsten en ziet toe op het bewaren van de collectie.
  • Je draagt bij tot de verrijking, de preservatie, de valorisatie en ontsluiting van de collecties om zo mee te werken aan het vergroten van haar zichtbaarheid bij het publiek.
  • Je neemt actief deel aan samenwerkingsprojecten in verband met onder andere digitalisatie en valorisatie.
  • Je ondersteunt uw hiĆ«rarchische meerdere door onder andere het maken van een planning en de opvolging van de dagelijkse taken.
 • Als beheerder van de leeszaal zorg je voor het toezicht en een goede dienstverlening:
  • Je oriĆ«nteert en informeert de lezers ter plaatse of op afstand om een kwaliteitsvolle en professionele dienstverlening te verzekeren en bij te dragen tot het goede imago van het KIK.
  • Je ziet toe op de goede werking van de leeszaal om optimale raadplegings- en studievoorwaarden te garanderen.

Bijkomende info

Gepost op 2019-05-28