Bouwkundig wachter

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

  • Provincie Oost-Vlaanderen, Gent
  • Type: Voltijds

Over deze job

Monumentenwacht wil eigenaars en beheerders van historische gebouwen stimuleren tot een kwalitatief onderhoud van hun erfgoed door middel van inspecties ter plaatse en kwalitatieve toestandsrapporten. Dit gebeurt zowel op vlak van de bouwkundige toestand als op vlak van historische interieurs. De rapporten bevatten aanbevelingen voor onderhoud en herstellingen en zijn een degelijke basis voor een kwalitatief gebouwenbeheer.

Bijstaan van eigenaars en beheerders van historisch waardevol patrimonium met raad en daad op basis van het uitvoeren van inspecties zodat zij hun erfgoedobject in goede conditie kunnen houden.

  • Je hebt voldoende vakkennis van materialen, uitvoeringsmethoden en structuur van historische bouwwerken, je hebt de vaardigheid om bouwkundige gebreken op te sporen en kan het verband leggen tussen het schadebeeld, de oorza(a)k(en), de gevolgen en mogelijke oplossingen.
  • Je hebt een basishandigheid om kleine herstellingen te kunnen uitvoeren.
  • Je neemt snelle en efficiĆ«nte beslissingen op een zelfstandige manier
  • Je hebt praktische kennis van ICT-toepassingen.
  • Je kunt zowel mondeling als schriftelijk een boodschap duidelijk, volledig en overtuigend overbrengen.
  • Je kunt je communicatie goed afstemmen op elke afzonderlijke situatie en hebt oog voor discretie.

Bijkomende info

  • Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team A van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 17 of e-mailadres: personeel.teamA(a)oost-vlaanderen.be. Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Filip Kint, wnd. diensthoofd Monumentenwacht; via telefoonnummer 09 267 61 65 of e-mailadres: filip.kint(a)oost-vlaanderen.be.
  • Functiebeschrijving (pdf)

Gepost op 2019-01-28