Conservator

Het Roger Raveelmuseum bezit een zeer rijke verzameling werken van Raveel, bestaande uit schilderijen, tekeningen en objecten. Alle facetten van zijn kunst komen er in aan bod. Als bezoeker krijg je in de vaste collectie een ruim en representatief overzicht van dit oeuvre te zien. Sinds 2018 maakt het Roger Raveelmuseum deel uit van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

  • Roger Raveelmuseum, Machelen
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 17/10/2019

Over deze job

Je staat als conservator in voor de zakelijke en inhoudelijke aansturing van de werking, onder eindverantwoordelijkheid van de secretaris-generaal van het Departement CJM. Je leidt een geheel van activiteiten en medewerkers en stuurt de operationele werking van deze buitendienst aan.

  • Je ontwikkelt een toekomstvisie voor het museum, voortbouwend op het bestaande beleidsplan.
  • Je verzorgt de uitvoering van het artistieke en museale beleid, zoals de collectiepresentatie, het collectiebeheer, de publieksgerichte werking en tijdelijke tentoonstellingen.
  • Je gaat in overleg met en rapporteert over de werking en de organisatie aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
  • Je neemt de dagelijkse leiding op jou, met in het bijzonder het motiveren en aansturen van de medewerkers.
  • Je volgt, samen met het departement het zakelijk beheer van het museum op (budgetbeheer, financiĆ«le opvolging, …).
  • Als conservator vertegenwoordig je het museum en onderhoud je goede contacten met relevante partners op lokaal en Vlaams niveau, onder meer in het kunsten- en cultureelerfgoedveld.

Bijkomende info

Gepost op 2019-09-25