Coördinatie circusatelier

Circustalier Woesh geeft sinds 2001 circusles in West-Vlaanderen. Er zijn ateliers in Brugge, Oostende, Kortrijk en Roeselare. Ook voor workshops, animaties en voorstellingen kan u bij ons terecht. Sinds 2014 ontwikkelen we een expertise in circus voor speciale doorgroepen. En daarnaast baten we in de schoolvakanties Familiepark De Sierk uit.

 • Woesh vzw, Brugge
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 1/10/2019

Over deze job

 • Visie en strategie
  • Ontwikkelt de algemene visie en strategie vanuit een circusbrede benadering. Volgt daarbij de relevante beleidsontwikkelingen op in het ganse circusveld en de sociaal-artistieke podiumkunsten.
  • Zet op een evenwichtige en transparante wijze de beschikbare middelen in voor de uitvoering van de doelstellingen, met aandacht voor evenwichten tussen de verschillende beleidsdomeinen van onze werking.
 • Netwerking en beleid
  • Stimuleert actief samenwerking en netwerking en verzorgt daartoe de relaties met de strategische partners in het circusveld en de sociaalartistieke sector.
 • Medewerkersbeleid
  • Geeft coachend en participatief leiding en zorgt ervoor dat de medewerkers hun rollen en taken ten volle kunnen opnemen vanuit een maximale taakautonomie. Inspireert en motiveert.
  • Stelt contracten op en voert de loonadministratie uit.
 • Relatie met de raad van bestuur en de algemene vergadering
  • Legt verantwoording af aan de raad van bestuur en de algemene vergadering en rapporteert over de strategie, het gevoerde beleid en de resultaten.
  • Betrekt het bestuur actief bij de werking.
 • Infrastructuur
  • Treedt op als een goede huisvader/moeder voor de volledige infrastructuur (gebouwen, camionnette, circusmateriaal) en doet de nodige voorstellen voor het in stand houden hiervan.
  • Coördinatie van een verbouwingsdossier.
 • Familiepark De Sierk
  • Opvolgen van de werking van De Sierk mbt het aansturen en bijstaan van de parkverantwoordelijke.
  • Overleg met eigenares en bewaken van een goede samenwerking
 • Communicatie
  • Communicatiebeleid uitwerken en aansturen

Bijkomende info

Gepost op 2019-09-04