Coördinator infrastructuur

 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium, Gent
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 17/2/2019

Over deze job

 • je ondersteunt de beoefening van de kunsten, het onderwijs, onderzoek en de dienstverlening door personeelsleden en studenten van de school of arts op infrastructureel vlak;
 • je initieert en coördineert kleine infrastructurele werken in functie van de beoefening van de kunsten, en beheert de gebouwen in functie van het infrastructureel beleid op de campussen,
 • je volgt grotere infrastructurele dossiers op, en bent daarbij verbindingspersoon tussen de vakgroepen, het facilitair team en de directie ‘Infrastructuur
 • je coördineert en implementeert in de school of arts het infrastructureel beleid binnen de beleidskaders uitgezet door de Raad van de school of arts en het hogeschoolbestuur, in nauwe samenwerking met het team facilitair beheer school of arts en de directie Gebouwen en Facilitair Beheer van de Hogeschool Gent;
 • je initieert subsidiedossiers in functie van werken aan het historisch patrimonium op de campussen en volgt deze dossiers op;
 • je staat in voor het veiligheidsbeleid (preventie, evacuatie…) en draagt ertoe bij dat je collega’s kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid;
 • je bouwt een professionele werkrelatie uit met je collega’s, neemt deel aan interne vergaderingen, je werkt nauw samen met andere decanaatsmedewerkers, vakgroepvoorzitters, ateliermeesters en –coördinatoren;
 • Je bent flexibel in functie van aan veranderingen in takenpakket en werkomstandigheden.

Bijkomende info

Gepost op 2019-01-16