Coördinator publiek programma

Netwerk Aalst is een internationaal centrum voor hedendaagse kunst en een onafhankelijk filmhuis opgericht in 1981. Sinds 2002 huist Netwerk in een voormalige textielfabriek in het centrum van de stad Aalst. In 2017 vernieuwde Netwerk Aalst zijn missie, programmastructuur en interne organisatie. Ook het nieuwe artistieke programma werd eind september 2017 gelanceerd. Netwerk Aalst kiest voor een integrale ondersteuning van kunstenaars. Het hier-en-nu van Aalst vormt het kompas voor de samenwerkingen die Netwerk Aalst opzet met kunstenaars en publieken. 

  • Netwerk Aalst, Aalst
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 27/3/2019

Over deze job

  • Het ontwikkelen van een boeiend publiek programma en een divers doelgroepenbeleid voor de tentoonstellingen en Netwerk Film, in overleg met het artistieke team en de coördinator pers en communicatie.
  • Het uitwerken van een basisaanbod publiekswerking voor de tentoonstellingen en Netwerk Film, zoals een scholenaanbod, rondleidingen, workshops en lezingen. Dit omvat ook het maken van afspraken, intern briefen, opvolgen van reservaties, documenteren en budgetopvolging.
  • Het mee opvolgen van het publieksonthaal; briefen en opleiden van losse medewerkers.
  • Het communiceren van het aanbod samen met de coördinator pers en communicatie inclusief het produceren en aanleveren van teksten.
  • Het zoeken naar extra financiële middelen en het opmaken van eventuele dossiers.
  • Het uitbouwen van partnerships die inzetbaar zijn voor de gehele werking van Netwerk Aalst, met bijzondere aandacht voor de lokale verankering van Netwerk Aalst. Je draagt zorg voor bestaande en nieuwe relaties en stakeholders van Netwerk Aalst.
  • Het opvolgen van en invulling geven aan bestaande events, zoals de Kunstendag voor Kinderen, Erfgoeddag, enzovoort.

Bijkomende info

Gepost op 2019-03-06