Cultuurbeleidscoördinator

Beringen ondergaat de komende jaren een grondige facelift. Op dit moment beleeft de mijnsite een serieuze metamorfose en zijn er in en rond het stadscentrum grote veranderingen gepland. Ook als organisatie staan wij voor heel wat uitdagingen. Zo hebben stad en OCMW al grote stappen gezet richting een eengemaakte organisatie en is er een nieuw aangepast dienstverleningsconcept in ontwikkeling. Dit zal stapsgewijs worden ingevoerd om operationeel te zijn tegen de effectieve ingebruikname van het nieuw toekomstig administratief centrum.

  • Stad Beringen, Beringen
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 18/9/2019

Over deze job

  • Ondersteunen van de culturele adviesorganen
  • Ondersteunen van het verenigingsleven en vrijwilligerswerk van het lokale cultuurbeleid en lokale reglementen
  • Opstarten, uitwerken en uitvoeren van culturele projecten en activiteiten
  • Opvolgen van het cultureel erfgoedbeleid
  • Uitvoeren en opvolgen van de opgenomen acties in het meerjarenplan op vlak van cultuur
  • Overleg met de beleidsverantwoordelijken, het culturele werkveld en de doelgroepen

Bijkomende info

Gepost op 2019-09-11