Curator lezingenreeks architectuur

Stad en Architectuur VZW is een vereniging, gevestigd in Leuven, die architectuur in België promoot aan de hand van debatten, lezingen en tentoonstellingen en die sinds 2009 voor haar activiteiten samenwerkt met Museum M en Kunstencentrum STUK in Leuven. Stad en Architectuur maakt een stimulerend architectuurklimaat zichtbaar en bediscussieerbaar.

  • Stad en Architectuur vzw, Leuven
  • Type: Freelance
  • Deadline: 15/3/2019

Over deze job

Voor de nieuwe editie van de AUDITORIUM lezingenreeks is Stad en Architectuur vzw op zoek naar een curator die een programmatie kan uitwerken rond het thema ‘HOME – There’s no place like home’. AUDITORIUM 19/20 loopt van oktober 2019 tot mei 2020 in Kunstencentrum STUK.
De reeks brengt een verscheidenheid aan expertise bij elkaar die kadert binnen het gemeenschappelijke thema. Internatio­nale ontwerpbureaus vestigen de aandacht op nieuwe tendensen en ontwikkelingen op het vlak van architectuur, stedenbouw en design. De reeks bestaat uit een boeiende mix van gerenommeerde ontwerpers en minder bekend architectuurtalent die aan het begin staan van een internationale doorbraak.Stad en Architectuur vzw nodigt curatoren uit zich aan te melden met een voorstel van de lezingenreeks aan de hand van een shortlist van ontwerpbureaus en een motivatie.

De curator ontwikkelt en organiseert de lezingenreeks van in totaal 6 lezingen in STUK in samenspraak met Stad en Architectuur. De opdracht omhelst zowel het verfijnen van een shortlist van potentiële sprekers, het vastleggen van de lezingen met de sprekers, het schrijven van promotionele teksten, het regelen van praktische afspraken, het onthaal van sprekers en het verzorgen van introducties en nabesprekingen.

Bijkomende info

Gepost op 2019-02-07