Directeur

Vzw AIF+ is een multiculturele koepelvereniging erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Onze Nederlandstalige sociaal-culturele verenigingen zijn actief in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel. Vzw AIF+ wil aan alle personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond de mogelijkheid bieden tot ontplooiing, emancipatie en participatie in Vlaanderen. Het verenigingsleven is daartoe een goede motor. Vzw AIF+ biedt onder meer opleiding voor bestuursleden van lidverenigingen (kadervorming), begeleiding en ondersteuning van de lidverenigingen en hun besturen, educatieve en culturele activiteiten, projecten (rond tewerkstelling, onderwijs, armoede, etc.), documentatie, hulp- en leermiddelen (infotheek, uitlenen van materialen, brochures), het tijdschrift La Voce en de digitale nieuwsbrief met allerhande verenigingsnieuws. Vzw AIF+ vertegenwoordigt haar verenigingen bij verschillende overheden en in relevante overlegfora. Vzw AIF+ heeft, naast vele vrijwilligers, 15 beroepskrachten.

 • vzw Actieve Interculturele Federatie (AIF+), Genk
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 15/9/2019

Over deze job

 • Je bent eindverantwoordelijke voor de beleidswerking van vzw AIF+: het vorm geven, opvolgen en evalueren van het beleidsplan en de verantwoording in jaarlijkse voortgangsrapportage;
 • Je bent verantwoordelijk voor het zakelijk beheer van de organisatie: de subsidiestromen, de financiĆ«n en het personeelsbeleid invulling geven en uitvoeren;
 • Je coƶrdineert de verschillende teams in de organisatie;
 • Je werkt in tandem met de stafmedewerker en de administratieve verantwoordelijke;
 • Je zorgt voor een actueel kwaliteitsbeleid voor het sociaal-cultureel-en projectwerk en voert dit uit;
 • Je zorgt voor een actueel leerbeleid voor het sociaal-cultureel-en projectwerk: het leren van medewerkers op een systematische manier ontwikkelen op basis van competenties en functievereisten;
 • Je bent de verbindingspersoon tussen de besturen van vzw AIF+ (Dagelijks Bestuur, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering) en het personeel;
 • Je neemt, in overleg met de bestuursorganen, de nodige beslissingen voor een goede en vlotte werking van de organisatie;
 • Je vertegenwoordigt vzw AIF+ bij verschillende instanties en overlegfora.

Bijkomende info

Gepost op 2019-09-05