Directeur-generaal

  • Paleis voor Schone Kunsten - BOZAR, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 1/5/2019

Over deze job

Het doel van de vennootschap en de aangelegenheden van het beheerscontract tussen de Federale Staat en de vennootschap worden uiteengezet in de artikelen 3 en 13 van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden. De directeur-generaal is belast met het dagelijks beheer van de vennootschap. Hij wordt bijgestaan door een directiecomité dat hij voorzit. Hij neemt, met raadgevende stem, deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. De directeur-generaal wordt op grond van zijn kennis van culturele aangelegenheden of inzake beheer door de Koning benoemd voor een termijn van zes jaar.

Bijkomende info

Gepost op 2019-03-15