Docent/werkleider

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en vooruitstrevende Belgische universiteit. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis maken deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen, die op hun beurt worden geleid door de POD Wetenschapsbeleid. Naast de voorstelling van hun permanente collecties en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen vervullen de KMKG een reeks taken.

 • Universiteit Antwerpen/De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Antwerpen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 19/1/2020

Over deze job

 • Uw opdracht aan de Universiteit Antwerpen
  • U heeft een structureel karakter in de drie kerntaken van het Zelfstandig Academisch Personeel, namelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
  • U doceert over collectiemanagement in erfgoed beherende organisaties, over ‘documentair erfgoed’, in het bijzonder archieven, en geeft ondersteuning bij bachelor- en masterproeven, in de opleidingen conservatie-restauratie en erfgoedstudies (lesopdracht van 12 ECTS).
  • U bouwt onderzoek uit in het domein van documentair erfgoed en collectiemanagement
  • U verwerft en beheert onderzoeksfondsen.
  • U begeleidt master- en doctoraatsstudenten.
  • U bouwt actief verder aan netwerken met stakeholders in de erfgoedsector van lokaal tot internationaal niveau.
  • U neemt interne beleidstaken op.
  • Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u verleent onder andere advies binnen en buiten de UAntwerpen en fungeert als expert/reviewer voor binnen- en buitenlandse instellingen.
 • Uw opdracht aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bestaat uit:
  • Organiseren, selecteren, inventariseren en beschrijven van het institutioneel archief van de KMKG.
  • Digitale ontsluiting van het institutioneel archief.
  • Wetenschappelijk onderzoek naar de institutionele geschiedenis van de KMKG (gebouwen en collecties) op basis van deze archieven.
  • Instaan voor de valorisatie van deze archieven via publicaties en andere initiatieven.
  • Opzetten en uitvoeren van wetenschappelijke samenwerkingen en onderzoeksprojecten rond deze archieven.

Bijkomende info

Gepost op 2019-11-14