Doctoraatsonderzoeker herbestemming kerkgebouwen

Het Departement Architectuur is onderdeel van de Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven en bundelt het onderzoek rond (interieur)architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen (campus Leuven) en de Faculteit Architectuur (campus Brussel en Gent). Het departement geniet een internationale reputatie en telt meer dan 150 (internationale) doctorandi. Deze vacature wordt uitgeschreven door de onderzoeksgroep ARP (Architectural Cultures of the Recent Past) die actief is op de campussen Sint-Lucas Brussel en Gent.

  • KU Leuven, Brussel/Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 2/6/2019

Over deze job

Kerkgebouwen in Vlaanderen worden steeds minder gebruiktvoor de eredienst. Dat gebeurt vandaag aan een ongezien tempo. De lokalebeheerders weten vaak niet wat aan te vangen met de ‘overbodige’parochiekerken. Kerkgebouwen staan meestal centraal in een stad, een wijk ofeen dorp en hebben daarmee een aanzienlijke impact op de publieke ruimte.Zolang een kerkgebouw officieel nog een parochiekerk is, is het bovendien eenpubliek gebouw. Kerkgebouwen beschikken daarmee over een bijzonder en ergzeldzaam geworden potentieel. RE[ ]CHURCH wil dat potentieel onderzoeken vanuit een uitgesproken architecturaal perspectief: in plaats van te onderzoeken hoe een gegeven gebouw een bepaald programma kan accommoderen, wil het onderzoeksproject aantonen dat architectuurontwerp in staat is om kwaliteit en te detecteren en kansen te creëren op basis van de intrinsieke (ruimtelijke en materiële) eigenschappen van een gebouw. RE[ ]CHURCH onderscheidt zich van ander onderzoek door ontwerpen te hanteren als een specifieke onderzoeksmethode én een strategie voor toekomstige ontwikkeling. Het ontwerpen staat echter nooit alleen:RE[]CHURCH gaat ook na hoe het ontwerpen zich verhoudt tot het complexe religieuze, maatschappelijke, culturele en beleidstechnische kader waarin kerkgebouwen zich ophouden. RE[]CHURCH beschouwt architectuur niet als een louterresultaat van bepaalde eisen, of als een louter historisch artefact, maar als een zelfstandige generator van kennis en maatschappelijke mogelijkheden die instaat is om een status-quo in al zijn facetten uit te dagen.

Bijkomende info

Gepost op 2019-05-13