Dossierbeheerder amateurkunsten

Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft als missie: Als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.

  • Vlaamse overheid - Departement Cultuur, Jeugd En Media, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 23/8/2019

Over deze job

Als Dossierbeheerder Amateurkunsten ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het amateurkunstenbeleid. Je werkt een lange termijn planning uit voor het decreet amateurkunsten en presenteert deze binnen het team. In overleg met de teamverantwoordelijke wordt bekeken welke collega’s de planning helpen realiseren. Meer concreet houdt dit in:

  • Je coördineert en volgt de dossiers op van de landelijke amateurkunstenorganisaties en van het Vlaams huis voor amateurkunsten in Brussel: Zinnema.
  • Je verwerkt en analyseert subsidieaanvragen voor internationale amateurkunst-projecten.
  • Je organiseert bijeenkomsten van de beoordelingscommissie en staat in voor de verslaggeving.
  • Je houdt nauwkeurig de verschillende budgetlijnen voor de uitvoering van het amateurkunstenbeleid bij en ziet toe op een correcte uitbetaling van subsidies.
  • Je bouwt actief mee aan een beleidsmatige visie op amateurkunsten en doet voorstellen om het beleid en de uitvoering ervan beter te maken.
  • Als dossierbeheerder heb je een brede visie op de sector amateurkunsten. Je hebt daarbij aandacht voor het ruimere middenveld met thema’s zoals diversiteit, cultuureducatie, internationaal beleid …

Daarnaast sta je, in samenwerking met de collega’s, in voor de uitvoering van de andere beleidsthema’s binnen het team (sociaal-cultureel volwassenenwerk, circuskunsten, jeugdwerk …): je geeft mee input voor het beleid en analyseert/verwerkt mee de dossiers, afhankelijk van de afgesproken agenda.

Bijkomende info

Gepost op 2019-08-02