Dossierbeheerder sociaal-cultureel werk

Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft als missie: Als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.

  • Vlaamse overheid - Departement Cultuur, Jeugd En Media, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 28/8/2019

Over deze job

Als Dossierbeheerder Sociaal-cultureel werk sta je samen met collega’s in voor de uitvoering, evaluatie en voorbereiding van het beleid betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Je werkt mee aan een lange termijn planning voor het decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het Sociaal-cultureel Volwassenenwerk. Meer concreet houdt dit in:

  • Je coördineert en volgt de dossiers op van de organisaties en de projecten in het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
  • Je verwerkt en analyseert subsidieaanvragen.
  • Je coördineert en organiseert bijeenkomsten van de beoordelings- en visitatiecommissies en staat in voor de verslaggeving.
  • Je houdt de verschillende budgetlijnen voor de uitvoering van het beleid bij en ziet toe op een correcte uitbetaling van subsidies.
  • Je bouwt actief mee aan een beleidsmatige visie op sociaal-cultureel volwassenenwerk en doet voorstellen om het beleid en de uitvoering ervan beter te maken.
  • Als dossierbeheerder heb je een brede visie op de sector. Je hebt daarbij aandacht voor het ruimere middenveld met thema’s zoals diversiteit, cultuureducatie, internationaal beleid …

Daarnaast sta je, in samenwerking met de collega’s, in voor de uitvoering van de andere beleidsthema’s binnen het team (amateurkunsten, circuskunsten, jeugdwerk …): je geeft mee input voor het beleid en analyseert/verwerkt mee de dossiers, afhankelijk van de afgesproken agenda.

Bijkomende info

Gepost op 2019-08-06