Fondsenbeheerder voor het thema erfgoed

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen. Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden. Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, duurzame ontwikkeling, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking.

 • Koning Boudewijnstichting, Brussel
 • Type: Freelance
 • Deadline: 7/6/2019

Over deze job

 • Coördineren van meerdere fondsen beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
 • Het secretariaat verzorgen van de verschillende activiteiten van de fondsen :
  • Voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van het bestuurscomité van de fondsen;
  • Verslagen maken en uitvoeren van de beslissingen;
  • Lanceren en opvolgen van projectoproepen;
  • Plannen en organiseren van diverse activiteiten: opvolging van de laureaten (restauratie van kunstwerken, publiekswerking, aankopen van kunstwerken, organiseren van events, ….), het concretiseren van de ideeën van de filantropen, het organiseren van prijsuitreikingen, …;
  • Communiceren over de activiteiten in overleg met de communicatieverantwoordelijken (pers, website, sociale netwerken);
  • Beheer van kunstwerken (bruikleen, inventaris, depot, …);
  • Voorstellen uitwerken voor de strategie van de fondsen;
  • Budgetbeheer voor de projecten/fondsen.
 • Aandacht hebben voor de impact van de fondsen, o.m. door samenwerking tussen fondsen, het regelmatig evalueren van de activiteiten en/of processen van de projecten/fondsen en indien nodig nuttige voorstellen formuleren.
 • Contactpersoon zijn voor de stichter, voorzitter en leden van de bestuurscomités.
 • Tussenpersoon zijn voor de actoren op het terrein en het bestuurscomité:
  • Know how van de thema’s en methodes van de projecten/fondsen opbouwen;
  • Uitbouwen en onderhouden van een netwerk van stakeholders.

Bijkomende info

Gepost op 2019-05-13