Gastprofessor kunst en cultuur voor sociaal werkers

  • Odisee, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 19/8/2019

Over deze job

Als gastprofessor begeleid je de studenten bij het opleidingsonderdeel Kunst en cultuur. Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van het curriculum van de studenten sociaal werk die afstudeerrichting Sociaal-cultureel werk volgen. Binnen het opleidingsonderdeel Kunst en Cultuur staan de volgende thema’s centraal:

  • De Brusselse culturele sector
  • Kunst, cultuur en stadsontwikkeling
  • Sociaal cultureel werk vanuit culturele en artistieke organisaties

Het opleidingsonderdeel beoogt een blik te werpen op de rol van kunst in stedelijke veranderingsprocessen. Het vertrekt vanuit vragen naar de verbanden tussen kunst, engagement en politiek en gaat na hoe kunst het gezicht van de stad kan veranderen en welke effecten kunst heeft op gemeenschappen en gemeenschapswerking. Centrale begrippen in dit opleidingsonderdeel zijn, onder andere, gemeenschapsvorming, superdiversiteit, dekoloniseren, stad & stedelijkheid, waarde en publieke sector/ruimte.

Bijkomende info

Gepost op 2019-07-10