Gebouwbeheerder

Kavka is een jongerencentrum dat 80.000 bezoekers per jaar ontvangt op meer dan tweehonderd events, tientallen workshops, expo’s en andere projecten voor en door jongeren. De medewerkers van Kavka geven al die actie een plek en ondersteunen de jongeren bij het realiseren van hun ideeën, events en ondernemingen. Kavka is daardoor een voortdurend vallen en opstaan, een dynamische collectie van bottom-up initiatieven. Bij Kavka houden we de deur open voor eigenzinnige probeersels.

 • Kavka vzw, Antwerpen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 28/4/2019

Over deze job

Als gebouwbeheerder van Kavka zorg je ervoor dat de gebouwen die de vzw in concessie heeft optimaal gebruikt kunnen worden om de activiteiten van de organisatie door te laten gaan. Kavka spreidt haar werking over twee locaties: Kavka Oudaan (2000 Antwerpen) en Kavka Zappa (2020 Antwerpen).

 • Je bent verantwoordelijk voor de algemene staat van de gebouwen.
 • Je zorgt, samen met de logistiek medewerker en het logistiek vrijwilligersteam, voor het onderhoud van en aanpassingen aan de basisinfrastructuur met het oog op algemeen gebruik ervan in functie van de activiteiten.
 • Je vangt signalen op en onderneemt tijdig de nodige acties.
 • Je zoekt oplossingen, stelt een plan van aanpak op (dat past binnen de begroting) en stemt dat af met de zakelijk coördinator.
 • Je voert minder complexe taken van A tot Z uit, in samenwerking met de logistiek medewerker en het logistiek vrijwilligersteam.
 • Je besteedt grotere opdrachten indien nodig uit, plant werken in (rekening houdende met de programmatie) en volgt die op.
 • Je beheert de onderhoudscontracten en volgt ze op. De nodige documentatie hou je nauwgezet bij.
 • Je staat in voor het dagelijkse onderhoud van en de algemene orde en netheid in de gebouwen.
 • Je zorgt ervoor dat de wettelijke vereisten met betrekking tot veiligheid nageleefd worden en organiseert de sensibilisering errond (in samenwerking met de zakelijk coördinator).

Bijkomende info

Gepost op 2019-04-04