Gids-animator

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen die van het federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) afhangen. Het doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen. De Educatieve Dienst zorgt voor de publiekswerking van het Museum voor individuele bezoekers, het gezinspubliek en de groepsbezoeken (voornamelijk schoolgroepen). Hiervoor organiseren de medewerkers van de dienst thematische rondleidingen in de museumzalen en in de tijdelijke tentoonstellingen, brengen ze dinoverhalen voor de jongste bezoekers, animeren ze actieve ateliers, verjaardagsateliers en vakantiestages.

  • Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 18/2/2019

Over deze job

  • Je geeft rondleidingen en ateliers over thema‚Äôs in de natuurwetenschappen, voor alle publiek: van kinderen tot volwassenen
  • Je helpt mee vakantiestages, animaties en andere educatieve museumactiviteiten te organiseren en uit te voeren
  • Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe rondleidingen, ateliers en andere educatieve werkvormen (projectwerking)
  • Je helpt mee aan de voorbereiding van het opstellen van didactische dossiers, werkboekjes en andere educatieve publicaties
  • Je helpt mee met de administratieve taken van de educatieve dienst
  • Je helpt mee bij het promoten van de werkzaamheden van de educatieve dienst

Bijkomende info

Gepost op 2019-02-01