Historicus historisch erfgoed

De voornaamste missie van het Departement Openbaar Patrimonium bestaat erin in te staan voor de constructie en het onderhoud van de gebouwen van het openbaar patrimonium en de monumenten van de Stad. Het departement is belast met het technisch beheer en het onderhoud van circa 300 openbare gebouwen, monumenten, fonteinen en openbare kunstwerken. Het bestudeert en verwezenlijkt renovatieprojecten, de restauratie en de constructie van gebouwen van het openbaar onroerend patrimonium.

  • Stad Brussel, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 27/7/2019

Over deze job

Je verricht historisch en technisch onderzoek en werkt erfgoedstudies uit in het kader van missies rond bewaring, valorisatie en restauratie van het artistiek erfgoed, vooral op architecturaal vlak. Je zal werken in de kantoren van de administratie, het archieffonds en de bibliotheken, soms ook op een werf, al naargelang het type van de missie en de vooruitgang van het dossier.

  • Je stelt erfgoedstudies op in het kader van restauratiedossiers
  • Je analyseert de haalbaarheid van het project en favoriseert de samenwerking om de prioriteiten en opties vast te leggen van toekomstige restauraties
  • Je ontwerpt en leidt projecten, wat onder meer inhoudt dat je onderdelen van lastenboeken zal schrijven met betrekking tot voorafgaande studies en restauratieprocessen
  • Je beargumenteert de interventieopties, neemt deel aan werfvergaderingen en maakt deel uit van expertencomit√©s
  • Je brengt advies uit over de erfgoedwaarde van vastgoed en over stedenbouwkundige vergunningsaanvragen

Bijkomende info

Gepost op 2019-06-28