Hoofd van de Onderzoekseenheid LABOpro

LUCA School of Arts biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek & ontwerpmatig praktijkgericht onderwijs aan met aandacht voor onderzoek. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten. Reflectie en theoretische onderbouwing zijn hierbij belangrijk, net als de afstemming met het werkveld en de alumni. Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten op de 5 campussen . Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouw.

 • LUCA School of Arts, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 10/5/2019

Over deze job

 • Je staat in voor het stimuleren van onderzoek binnen de professionele opleidingen. Dit onderzoek is gekenmerkt door een sterke focus op het brede creatieve werkveld.
 • Je begeleidt ge├»nteresseerde docenten bij het uitwerken van onderzoeksvoorstellen binnen PWO (Professioneel Wetenschappelijk onderzoek) en ondersteunt hen bij het werven van externe middelen.
 • Je stimuleert samenwerkingen met de andere onderzoekseenheden van LUCA en samenwerkingen met externe partijen.
 • Je co├Ârdineert en volgt de wetenschapscommunicatie binnen LUCA op. Hiervoor vertegenwoordig je LUCA in verschillende organen en organiseer je de bijdrage van LUCA tijdens verschillende events rond wetenschapscommunicatie.
 • Je bent schakelpersoon tussen het LUCA onderzoek en het brede werkveld en je bent de belangrijkste contactpersoon vanuit LUCA voor het kennisdiffusie project van de Vlaamse Overheid.
 • Je bent budgetverantwoordelijke van de PWO middelen van de hogeschool.
 • Je ontwikkelt jaarlijks een actieplan afgestemd met het onderzoeksbeleidsplan van LUCA.
 • Je zetelt in de onderzoeksraad van LUCA.
 • Je rapporteert aan de vicedecaan onderzoek.
 • Je bent bereid om je te verplaatsen naar andere campussen.

Bijkomende info

Gepost op 2019-04-01