Jongerenwerker bibliotheekwerking en teamondersteuning

  • Cultuur en Samenleven Dilbeek vzw, Dilbeek
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 31/8/2019

Over deze job

  • Het voorbereiden en organiseren van een aanbod (collectievorming) en werking inzake literatuur, games, film, muziek op maat van jongeren
  • Het uitvoeren van specifieke bibtaken (invoeren collectie, balietaken, rondleidingen met scholen)
  • Het ontwikkelen van activiteiten en projecten met en voor jongeren in en m.b.t. de bibliotheek (projecten rond gaming, studenten, digitalisering, …)
  • Het uitbouwen van een netwerk met jongeren die lezen, gamen, …, met studenten, leerlingen en leerkrachten, …
  • Actief meewerken aan de optimalisatie van de teamwerking, de samenwerking met collega’s en het ondersteunen van de teamprocessen

Bijkomende info

Gepost op 2019-07-12