Medewerker opleidings- en productiebureau-ondersteuning

LUCA School of Arts biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek & ontwerpmatig praktijkgericht onderwijs aan met aandacht voor onderzoek.. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten. Reflectie en theoretische onderbouwing zijn hierbij belangrijk, net als de afstemming met het werkveld en de alumni. . Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten op de 5 campussen . Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.

  • LUCA School of Arts, Genk
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 21/2/2019

Over deze job

Als medewerker van het opleidingsbureau bied je administratieve en organisatorische ondersteuning aan de opleiding Audiovisuele Kunsten op campus C-mine en werk je voor het productiebureau van de opleiding. Je werkt nauw samen met de coördinatoren van de verschillende afstudeerrichtingen. Als opleidingsondersteuner biedt je administratieve ondersteuning aan de opleiding: vergaderverslagen opmaken, Sharepoint omgeving up to date houden, opvolging van actie- en werkpunten, redactie van dossiers en rapporten, opleidingsplanning bijv. van de artistieke toelatingsproef, …

  • Je zorgt voor de invoer en verwerking van gegevens: verzameling cijfermateriaal, adresbestanden en contactgegevens, registraties, …
  • In je opdracht als productiebureaumedewerker ondersteunt de opleiding in haar artistieke werking: logistieke ondersteuning bij artistieke activiteiten; artistieke projecten van studenten ondersteunen, werk van docenten en alumni zichtbaar maken, ondersteunen van toonmomenten op de campus, ondersteunen van LUCA-brede evenementen.
  • Je verzorgt de profilerende communicatie van de opleiding: redactie van tekst en beeld op de website, onderhouden en voeden van sociale mediakanalen van de opleiding, interne mailings en nieuwsbrieven, …
  • Je ondersteunt de organisatie van infomomenten op de campus je zoekt mee naar opportuniteiten om de opleiding nationaal en internationaal op de kaart te zetten.
  • Je werkt mee aan het rekruteringsplan van de opleiding.
  • Je maakt beeld- en tekstmateriaal van de evenementen die op de campus georganiseerd worden en zorgt voor de ontsluiting en archivering van dat materiaal.
  • Je bent aanspreekpunt over de opleiding voor de dienst LUCA Art Office en Communicatie.

Bijkomende info

Gepost op 2019-02-08