Productieleider

PARADISE Kortrijk 2021 is een interactief kunstenparcours met een mix van bestaande werken en nieuwe creaties van (inter)nationale kunstenaars. De hoofdstructuur wordt bepaald door een parcours van (enkele interactieve) installaties met een sterke, visuele impact. PARADISE belicht via deze creatieve ingrepen de stedelijke ontwikkelingen en stimuleert via beeldende kunst de beleving van het openbaar domein. Het thema PARADISE biedt de mogelijkheden op een toegankelijke tentoonstelling die in staat is om een breed publiek aan te spreken.

 • PARADISE Kortrijk 2021, Kortrijk
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 15/12/2019

Over deze job

 • In opdracht van de curatoren realiseer je de diverse kunstinstallaties. In de uitwerking hou je rekening met o.a. de planning van de projectmanager.
 • Je maakt samen met de communicator, publieksmedewerker, curatoren deel uit van de projectgroep.
 • Je staat in voor de totale coördinatie van de diverse installaties op openbaar domein en in de gekozen locaties :
  • Je coördineert de installaties van idee naar permanent onderhouden uitbating tot afbouw.
  • Je bent in staat de conceptuele tentoonstellingsvoorstellen te vertalen naar concrete kwalitatieve realisaties en producties in al de facetten.
  • Je zoekt geschikte locaties. o Je staat in voor connectie tussen kunstenaar, locatie en lokale partners en stakeholders.
  • Je regelt en verzorgt de contactmomenten met de kunstenaars. o In nauw overleg met de logistiek coördinator/chef techniek, die met jou instaat voor de technische vertaling naar een veilige en gekeurde realisatie, ontwikkel, begroot en plan je de productie, plaatsing, onderhoud en afbouw van de werken.
  • Je houdt bij realisatie ook duurzaamheid en/of vervolgtraject van de werken voor ogen.
  • Je bewaakt de mijlpalen en het budget hierbij.
  • Je zorgt voor een tijdig voorleggen van dossiers aan college burgemeester en schepenen waar nodig.
 • Je beheert je productiebudget :
  • Je detailleert de uitgaven per deelproject, bewaakt het volledige productiebudget en je staat in voor de financiële rapportering hierover.
  • Je maximaliseert de inkomsten :
   • Uitwerken van subsidiedossiers
   • Uitwerken van sponsorwerving
  • Je staat in voor de juridisch/financiële administratie 
 • Je staat in voor de inhoudelijke vertalingen ifv communicatie, deelprojecten en publiekswerking :
  • Je verzorgt de artistieke doorvertaling naar de verschillende deelprojecten
  • Je stimuleert de lokale verankering, publiekswerking en publieksparticipatie
  • Je vertaalt het artistiek concept door naar communicator, PR, social media-strategie en naar publiekswerking.
 • Je staat in voor de projectuitvoering :
  • Je staat in voor de organisatie van het bruiklenen en transport
  • Je zorgt voor de nodige verzekeringen o Je coördineert de opbouw en afbouw van de tentoonstelling.

Bijkomende info

Gepost op 2019-11-13