Projectmedewerker

Werkplaats immaterieel erfgoed combineert de ervaring uit het voormalige tapis plein vzw (tot 2017) dat als expertisecentrum focuste op erfgoedparticipatie en immaterieel cultureel erfgoed, met nieuwe ambities voor de toekomst. In het licht van het nieuwe cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid neemt de organisatie sinds januari 2019 in Vlaanderen de werking voor immaterieel cultureel erfgoed op.

  • Werkplaats immaterieel erfgoed, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 20/8/2019

Over deze job

Werkplaats immaterieel erfgoed zoekt een geëngageerde collega-projectmedewerker met ervaring, voor de coördinatie en uitvoering van het project ‘Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen’. Is de link tussen immaterieel erfgoed en musea een thema dat jou boeit? En heb je zin om één van de nog onontgonnen terreinen tussen beide actief te verkennen? Het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet (2017) stelt een geïntegreerde erfgoedbenadering voorop. Dat is geen evidentie, omwille van verschillende logica’s achter erfgoedzorg voor roerend en immaterieel cultureel erfgoed (ICE). Het project ‘Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen’ wil gezamenlijk stappen zetten in deze complexe en veelzijdige uitdaging, en focust daarbij op collectieplanning. Welke antwoorden zijn mogelijk en wat leren experimenten in de praktijk? Wat zijn de drempels en moeilijkheden, en hoe kunnen we die oplossen?

Bijkomende info

Gepost op 2019-07-09