Projectmedewerker digitale collectieregistratie

S.M.A.K. is, als Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent, een ankerpunt binnen de beeldende kunst op nationaal en internationaal vlak. De kunstenaar, de collectie en een breed publiek staan centraal in ons denken en handelen.

 • S.M.A.K., Gent
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 23/6/2019

Over deze job

Deze medewerker zal rechtstreeks bijdragen aan het opschonen, verrijken en duurzaam ontsluiten van de data van de kerncollectie van het museum.

 • Fase 1: opschonen van data
  • Je werkt een plan uit om op het niveau van de basisregistratie de (reeds beschikbare) data in ons collectieregistratiesysteem op te schonen, met bijzondere aandacht voor uniformiteit en consistentie.
  • Je coördineert en voert dit plan uit in samenwerking met collega-registratoren. Je hanteert daarbij het “Registratiehandboek Moderne en Hedendaagse Kunst” als methodologische leidraad.
 • Fase 2: verrijking van data
  • Je werkt een plan uit om de data in het Adlib-collectieregistratiesysteem te verrijken door verschillende velden in Adlib (zoals standplaats, tentoonstellings- en eigendomsgeschiedenis …) aan te vullen met relevante data.
  • Je coördineert en voert het plan uit in samenwerking met collega-registratoren.
  • Je rapporteert periodiek aan de directeur en het hoofd collectie.
  • Je bouwt in functie van kennisdeling een netwerk uit met andere musea en belangrijke partners. Je neemt in dit verband ook deel aan de bijeenkomsten van de collegagroep Digitale Collectieregistratie, die door FARO is opgericht.
 • Fase 3: publicatie van data
  • Je werkt een plan uit om de geschoonde en verrijkte data op verschillende kanalen te publiceren.
  • Je verzorgt de publicatie als open data op diverse relevante kanalen (o.a. de eigen S.M.A.K.-website, Open Data Portaal Stad Gent, Wikidata …).
  • Je zorgt in overleg met PACKED voor het invoegen van PID’s in het registratiesysteem.

Bijkomende info

Gepost op 2019-06-07