Publiekswerker met artistiek profiel

BRONKS is een theaterhuis voor kinderen, jongeren en gezinnen, gehuisvest aan de Varkensmarkt in hartje Brussel. De afgelopen 25 jaar heeft BRONKS zich ontwikkeld tot een spraakmakende vaste waarde binnen het Nederlandstalige (jeugd)theater. BRONKS ontplooit een brede artistieke werking met eigen theaterproducties die toeren in Vlaanderen en het buitenland, gastvoorstellingen, een uitgebreide scholenwerking, een eigen jongerenlabel, meerdere festivals per jaar en zoveel meer.

  • BRONKS theater voor jong publiek, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 31/10/2019

Over deze job

Als artistieke publiekswerker werk je aan een structurele publieksverdiepende en -verbredende werking voor jongeren en bepaalde (minderheids-)groepen, binnen de noden van BRONKS en haar Brusselse context. Je bent goed op de hoogte van het hedendaagse podiumlandschap en hebt veel interesse in theater voor jong publiek en jongerencultuur. Je ontsluiert de wereld van de podiumkunsten door boeiende (stads)projecten, initiatieven en activiteiten te ontwikkelen. Deze werk je inhoudelijk, productioneel en promotioneel uit. Je bent mee de stuwende kracht achter en contactpersoon voor diverse activiteiten en projecten in een grootstedelijke context. Op termijn bouw je een belangrijk netwerk uit en word je zo een vertrouwenspersoon voor vele jongeren, groepen, buurtverenigingen en partnerorganisaties.

Bijkomende info

Gepost op 2019-10-01