Sociaal-culturele animator

De WAQ, die sinds 2015 in haar huidige vorm bestaat, is een ontmoetingsplaats in ruime zin. Wie ontmoeting zegt, zegt eveneens onthaal. De antenne is in wezen verbonden aan de Heyvaertwijk, waarin ze zich bevindt, en is ook ontwikkeld in functie van deze wijk. Zo biedt de WAQ verschillende activiteiten aan die aangepast zijn aan de bewoners en de gebruikers van de wijk. Deze activiteiten worden ontwikkeld rond de basiswaarden van de antenne zoals o.a.: onthaal, openheid, duurzaamheid, het delen, dialoog, vriendelijkheid. De WAQ werkt grotendeels met kinderen van 3-12 jaar via wekelijkse ateliers en vakantiestages, ook al richt ze zich niet exclusief tot dit publiek. Er wordt ook aandacht besteed aan de volwassenen. Er wordt over gewaakt om verschillende activiteiten aan te bieden die als prioritair beschouwd worden voor de bewoners van de wijk. Zo staan we in contact met families in hun geheel en bouwen we nieuwe bruggen tussen onze verschillende doelgroepen.

  • Gemeente Sint-Jans-Molenbeek/WijkAntenne de Quartier, Sint-Jans-Molenbeek
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 18/9/2019

Over deze job

In samenwerking met de coordinatrice van de wijkantenne ontwikkel je ateliers en activiteiten voor jong en oud rond verschillende thema’s en rechtstreeks gelinkt aan de noden van de bewoners.

  • Animatievormen, ateliers en activiteiten ontwikkelen die aangepast zijn aan de verschillende doelgroepen van de wijk – kinderen, jongeren, vrouwen, senioren, alle publiek – via pedagogische en participatieve middelen en methodes, via ontmoetingen met lokale actoren en sleutelfiguren uit de wijk.
  • Communiceren over de activiteiten van de WAQ en hiervoor teksten opstellen.
  • Organisatie en/of animatie van (wekelijkse) ateliers & vakantiestages voor kinderen i.s.m. de partners die actief zijn in de wijk.
  • Synergieën creëren in de wijk en een partnernetwerk activeren op lange termijn met de verschillende verenigingen, scholen uit de wijk en de gebruikers van de wijkantenne.
  • Het publiek tegemoet gaan – verbindingen creëren met en tussen de bewoners en hen aanmoedigen om betrokken te zijn met het project van de WAQ.
  • Meewerken aan de redactie van activiteitenverslagen en aan de evaluatie ervan.
  • Coördineren van, organiseren van en communiceren over evenementen en festiviteiten in de wijk, zoals wijkfeesten, feest van de buren, rommelmarkten…

Bijkomende info

Gepost op 2019-09-04