Stafmedewerker algemeen beleid

 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium, Gent
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 31/5/2019

Over deze job

 • Je verzorgt het secretariaat van structurele overlegmomenten in het decanaat school of arts (overleg vakgroepvoorzitters, decanaatsoverleg, …) inclusief verslaggeving;
 • Je organiseert en beheert de informatiestromen naar en over vakgroepen, opleidingscommissies, Raad van de school of arts;
 • Je ondersteunt de communicatie vanuit het secretariaat van de decaan naar de personeelsleden toe;
 • Je initieert en volgt de samenwerkingsovereenkomsten en structurele samenwerkingen van de school of arts op (exclusief erasmusakkoorden) op administratief vlak;
 • Je geeft in samenwerking met betrokken diensten en/of vakgroepen actieve ondersteuning vanuit het secretariaat van de decaan aan projecten en evenementen georganiseerd door de school of arts;
 • Je coördineert mee de dagelijkse werking van het secretariaat van de decaan en fungeert op dat punt als aanspreekpunt;
 • Je rapporteert aan de decaan, bouwt een professionele relatie uit met je collega’s en neemt deel aan en organiseert intern overleg;
 • Je draagt ertoe bij dat je collega’s kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid. Je gaat respectvol om met collega’s, verantwoordelijke(n) en externen.

Bijkomende info

Gepost op 2019-05-08