Stafmedewerker

Werkplaats immaterieel erfgoed is de organisatie voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. We willen de kracht van immaterieel erfgoed in hedendaags en divers samenleven versterken. Samen met erfgoedgemeenschappen zetten we ons in om een diversiteit aan tradities, kennis en vakmanschap in onze veranderende maatschappij mee te borgen voor morgen. We zetten immaterieel erfgoed in de kijker en helpen allerhande actuele vraagstukken rond levend erfgoed mee op lossen. We doen dit vanuit een netwerk met andere partnerorganisaties, die vaak thematisch of lokaal rond immaterieel erfgoed werken.

 • Werkplaats immaterieel erfgoed, Brussel (correctie)
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 2/1/2020

Over deze job

Als allround stafmedewerker neem jij het voortouw in één van onze vier grote doelstellingen: het borgen van immaterieel erfgoed in Vlaanderen & Brussel.

 • Je bouwt duurzame relaties uit met netwerken van erfgoedgemeenschappen, groepen en individuen rond immaterieel erfgoed, van ambachten en carnaval tot Slam poetry enzovoort.
 • Je werkt samen met professionele erfgoedorganisaties (bv. thematische expertisecentra, erfgoedcellen, archieven) en relevante spelers uit diverse sectoren.
 • Je verkent de noden en behoeftes van al wie rond immaterieel erfgoed in de weer is, en gaat op zoek naar antwoorden hierop.
 • Je ontwikkelt vormingen, praktijkuitwisseling en kennisontwikkeling voor/tussen erfgoedgemeenschappen en erfgoedprofessionals.
 • Jij draagt actief bij aan de uitbouw van praktijkvoorbeelden en methodieken op immaterieelerfgoed.be.
 • Je bouwt een vrijwilligerswerking uit.
 • Je maakt mensen warm om hun erfgoed te registreren op immaterieelerfgoed.be en biedt hulp bij de laagdrempelige registratie-acties die tot eind 2021 centraal staan bij de Werkplaats.
 • Op langere termijn zet je piloottrajecten, experimenten en collegagroepen op die zorgen voor nieuwe praktijk- en kennisontwikkeling rond het borgen van immaterieel erfgoed.

Bijkomende info

Gepost op 2019-11-09