Stafmedewerker

Met ingang van 2019 is voor het eerst een organisatie gelanceerd die de werking voor het immaterieel erfgoed in Vlaanderen opneemt: Werkplaats immaterieel erfgoed. De kracht van immaterieel erfgoed in het hart van hedendaags en divers samenleven uitlichten: dat is waar Werkplaats immaterieel erfgoed voor staat. We zetten ons in voor al wie rond immaterieel erfgoed in de weer is en mét al wie er mee de schouders onder zet, uit alle maatschappelijke domeinen en vanuit de volle diversiteit van de samenleving. Via samenwerking, kruisbestuiving en telkens vanuit actuele invalshoeken, zorgen we méé voor de levendige tradities en praktijken van morgen!

 • Werkplaats immaterieel erfgoed, Brussel
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 14/10/2019 13:00

Over deze job

Als stafmedewerker neem jij het voortouw in het versterken van praktijken rond borgen van immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Dit is één van de 4 grote doelstellingen van Werkplaats immaterieel erfgoed. In elk facet van je werk zet je participatie en meerstemmigheid voorop. Lerende netwerken en samenwerking met vele uiteenlopende mensen en organisaties zijn vanzelfsprekend binnen je aanpak.

 • Je bent dagelijks aan de slag voor een netwerk van erfgoedgemeenschappen, groepen en individuen die met passie en bezieling in hun praktijk staan, en je werkt ook met professionele erfgoedorganisaties, en met een waaier aan andere spelers uit de brede samenleving.
 • jij houdt de vinger aan de pols wat in het veld leeft rond immaterieel erfgoedpraktijken. Je verkent de noden en behoeftes van al wie rond immaterieel erfgoed in de weer is, en je gaat na welke erfgoedzorg antwoord kan bieden.
 • je ontwikkelt vorming, en praktijk- en kennisuitwisseling voor immaterieel-erfgoedgemeenschappen en voor erfgoedprofessionals, met diverse formats en i.s.m. diverse partners.
 • je maakt de vertaalslag en deelt de (praktijk)kennis en ervaring die naar boven komt, in verschillende vormen naar anderen, en op www.immaterieelerfgoed.be.
 • je draagt actief bij aan de uitbouw van www.immaterieelerfgoed.be als onmisbare hub en inspiratiebron voor al wat leeft rond immaterieel erfgoed. Samen met de collega’s ontsluit je praktijkvoorbeelden, methodieken of stappenplannen, thema’s …
 • Je bouwt geleidelijk een vrijwilligerswerking op met ambassadeurs die het verhaal van immaterieel erfgoed mee uitdragen en de werking van Werkplaats immaterieel erfgoed ondersteunen.
 • Op langere termijn zet je piloottrajecten, experimenten en collegagroepen op die kennisontwikkeling rond het borgen van immaterieel erfgoed genereren
 • Op korte termijn zet je, samen met je collega’s, mee je schouders onder het verbreden en diversifiëren van wat immaterieel erfgoed allemaal is en kan zijn. Je maakt onder andere mensen warm om de praktijken die zij koesteren zichtbaar te maken op immaterieelerfgoed.be en werkt waar mogelijk mee aan laagdrempelige registratie-acties die tot eind 2021 centraal staan in de werking.

Bijkomende info

Gepost op 2019-09-11